Obsługa BHP i PPOŻ


ludzie w strojach budowlanych

Oprócz przeprowadzania profesjonalnych szkoleń, świadczymy również wyspecjalizowane usługi w zakresie obsługi BHP i PPOŻ, poprzez sprawowanie stałego nadzoru jako zewnętrzna służba. W ramach współpracy przejmujemy wszelkie obowiązki i zadania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie musieliby wykonywać specjalnie wyszkoleni w tym celu pracownicy firmy. Nasi specjaliści posiadają niezbędną wiedzę oraz najwyższe kwalifikacje w branży. Dzięki temu gwarantujemy ekspresową i precyzyjną realizację powierzonych nam zadań. Zapewniamy zachowanie pełnej poufności danych przedsiębiorstwa.

 

Zakres usług w ramach umów stałych oraz jednorazowych zleceń

Umowy stałe

W ramach stałej umowy zajmujemy się m.in.:

 • przeprowadzaniem szkoleń BHP i PPOŻ;
 • prowadzeniem audytów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad;
 • opracowywaniem procedur i instrukcji;
 • doradztwem w zakresie obowiązujących przepisów;
 • prowadzeniem dochodzeń i sporządzaniem dokumentacji powypadkowej;
 • oceną stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zlecenia jednorazowe

W ramach zleceń jednorazowych zajmujemy się m.in.:

 • opracowaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem oraz Programu Zapobiegania Poważnym Awariom;
 • jednorazowymi szkoleniami pracowników;
 • analizą ryzyka zawodowego na wskazanych przez pracodawcę stanowiskach pracy;
 • przeprowadzeniem postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji powypadkowej;
 • przygotowywaniem dokumentacji (instrukcji stanowiskowych, szczegółowych programów szkoleń itp.).