Szkolenia PPOŻ


gaszenie pożaru gaśnicą

Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu szkoleń PPOŻ. Tematyka i forma szkoleń uzależniona jest od specyfiki budynku firmy oraz wykonywanych w nim prac. Każdorazowo przed przygotowaniem zakresu materiału szkoleniowego analizujemy zagrożenia, jakie mogą wystąpić w danym miejscu oraz na poszczególnych stanowiskach pracy. Na ich podstawie tworzymy program szkolenia uwzgledniający podstawowe informacje, jakie należy przekazać pracownikom. Szkolenia przeprowadzane są przez doświadczonych specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę w zakresie niwelowania zagrożeń wywołujących pożary, ich gaszenia oraz organizacji ewakuacji.

 

W jakim celu przeprowadza się szkolenia PPOŻ?

Przeprowadzanie szkoleń PPOŻ ma na celu nie tylko naukę gaszenia pożaru w razie jego wystąpienia przy użyciu dostępnego sprzętu. Naszym zadaniem jest również przekazanie pracownikom wiedzy na temat przyczyn powstawania pożarów oraz sposobów ich niwelowania. Większość sytuacji zaprószenia ognia w firmach nie wynika z wadliwych instalacji, a z nieuwagi pracowników lub nieświadomości spowodowania zagrożenia swoimi działaniami, a także nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia z zakresu ochrony PPOŻ są zatem przeprowadzane w ramach instruktażu ogólnego szkoleń BHP. Podczas nich zostają przekazane m.in. informacje odnośnie systemów dróg ewakuacyjnych oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu i instalacji gazowych czy elektrycznych. Znając zakres działań, które mogą zaprószyć ogień, pracownicy są w stanie je zniwelować oraz zachować prawidłową postawę w razie wystąpienia pożaru.