Pierwsza pomoc – szkolenia


ćwiczenia pierwszej pomocy

Nasza firma oferuje profesjonalne i kompleksowe szkolenia pierwszej pomocy, prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych. Obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie w firmie konkretnych osób odpowiedzialnych za udzielnie pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających życiu.

Naszym zadaniem jest przekazanie wiedzy pracownikom w taki sposób, aby mogli wykorzystać zdobyte umiejętności nie tylko w pracy, ale i również poza nią. Sytuacje zagrażające życiu mają różny charakter, dlatego celem szkoleń jest nauka udzielania pierwszej pomocy w wielu odmiennych przypadkach i miejscach. Podczas każdego szkolenia staramy się przekazywać informacje w sposób prosty i zrozumiały.

 

Jaki jest zakres tematyczny szkoleń pierwszej pomocy?

Szkolenia pierwszej pomocy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Podczas ich przeprowadzania bardziej skupiamy się na drugiej części, ponieważ poprawne wykonanie czynności ratunkowych odgrywa kluczową rolę w udzielaniu pierwszej pomocy.

Program szkolenia pierwszej pomocy obejmuje następujące zagadnienia:

 • aspekty prawne pierwszej pomocy;
 • ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
 • ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych;
 • wezwanie pomocy;
 • postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym (pozycja boczna bezpieczna);
 • przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • omdlenia, ataki serca, padaczki, wstrząsy;
 • zakrztuszenia, zadławienia, podtopienia;
 • ewakuacja;
 • nagłe stany cukrzycy;
 • krwotoki, rany i oparzenia;
 • urazy kostno-stawowe;
 • użądlenia, zatrucia;
 • podstawowe wyposażenie apteczki.