Organizacja i prowadzenie szkoleń


panie obok klimatyzacji na ścianie

Głównym profilem naszej działalności jest organizacja i prowadzenie szkoleń dla pracowników firm oraz osób prywatnych, chcących nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie BHP, PPOŻ, a także udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie szkolenia organizujemy na terenie naszego ośrodka lub firm zleceniodawców w zależności od preferencji. Przeprowadzamy szkolenia w wielu branżach, dostosowując tematykę programu do rodzaju wykonywanych przez pracowników czynności oraz specyfiki miejsc i stanowisk pracy. Dbamy o przekazywanie wiedzy w sposób jasny i zrozumiały, wykorzystując do tego nowoczesne formy pomocy dydaktycznych. Korzystamy z nowatorskich metod aktywizujących.

 

Obowiązek przeprowadzania szkoleń dla pracowników

Obowiązek przeprowadzania szkoleń dla pracowników określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP, do której zaliczamy również szkolenia PPOŻ oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

Rozporządzenie to określa:

  • szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bhp;
  • zakres szkolenia;
  • wymagania dotyczące treści i realizacji programu szkolenia;
  • sposób dokumentowania szkolenia;
  • przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

Kodeks pracy nakłada zatem na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, a także organizację systematycznych szkoleń. Muszą być one przeprowadzone przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, dlatego pracodawcy często zlecają to zadanie firmom zewnętrznym.

 


BHP

Separator

Podczas prowadzonych przez nas szkoleń uczestnicy otrzymują kompleksową wiedzę o zachowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczymy w sposób łatwy i co najważniejsze ciekawy.

PPOŻ

Separator

Znajomość przepisów przeciwpożarowych jest kluczem do braku występowania pożarów w miejscu pracy. Podczas szkoleń objaśniamy je szczegółowo i uczymy, jak postępować w momencie zaprószenia ognia.

Pierwsza pomoc

Separator

Wypadki mogą zdarzyć się w każdym miejscu i mieć różną formę. Naszym zadaniem jest przygotowanie pracowników do szybkiej reakcji i udzielania pomocy przedmedycznej w momencie ich wystąpienia.