Szkolenia BHP


kask i słuchawki

Jednymi z wielu szkoleń, jakie organizujemy w naszej firmie, są szkolenia BHP. Ich celem jest zapoznanie pracowników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy panującymi w danym przedsiębiorstwie. Szkolenia BHP przeprowadzamy dla wszystkich grup zawodowych. W zależności od potrzeb organizujemy je w postaci wykładów, seminariów z warsztatami lub kształcenia kierunkowego. Podczas szkoleń poruszamy wszystkie niezbędne zagadnienia oraz dbamy o jasne przekazanie wiedzy.

 

Jakie są rodzaje i formy szkoleń BHP?

Szkolenia wstępne

Szkolenia wstępne przeprowadza się w momencie zatrudnienia nowego pracownika. Mają one formę instruktażu ogólnego i stanowiskowego.

  • Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie nowego pracownika z podstawowymi przepisami BHP określonymi w Kodeksie Pracy oraz regulaminem obowiązującym w firmie. Otrzymuje on również informacje dotyczące zasad zachowania bezpieczeństwa w miejscach różniących się od siebie względem zaopatrzenia, wielkości oraz wykonywanych tam czynności.
  • Instruktaż stanowiskowy, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy bezpośrednio zasad zachowania bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Zapoznajemy pracownika z niebezpiecznymi czynnikami występującymi w danym miejscu oraz z ryzykiem związanym z wykonywaną przez niego pracą. Otrzymuje on również informacje, jak należy postępować w momencie wystąpienia zagrożenia.

Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe przeprowadza się w celu uaktualnienia wiedzy i umiejętności pracowników. Według obowiązujących przepisów pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach kierowniczych należy wykonać do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy, a w przypadku pracowników na stanowiskach roboczych do 12 miesięcy.